טופס פרישה מחוג

  • ההודעה על פרישה תתקבל עד ל-25 לחודש ותיכנס לתוקפה רק בחודש שאחריו.
  • במידה וההודעה תתקבל לאחר ה- 25 לחודש יחויב בתשלום גם לחודש שאחריו.
  • בחודשים אפריל, מאי, יוני לא ניתן לפרוש מהחוג/ים.
  • הודעה אחרונה לפרישה תתקבל לא יאוחר מה- 31/3/23.
  • משתתף שלא הודיע על פרישה עד ה- 31/3/23 יחשב כמשתתף בחוג ויחויב עד סוף שנת הפעילות.
  • לנוער ולגילאי גן עד ו'
  • נא להקליד את שם החוג
דילוג לתוכן