תקנון חוגים הושעיה

שנת הפעילות תשפ"ג 2022-2023

כללי:

 • החוגים יפעלו החל מיום רביעי – 4/9/22  ח' באלול תשפ"ב (אלא אם צוין אחרת) ועד יום חמישי 30.6.23 י"א בתמוז תשפ"ג.
 • בהסכמת המדריך/ה ובתיאום עם המשתתפים, ישנם חוגים שימשיכו לפעול גם בחודשים יולי ואוגוסט (תמוז ואב).
 • פתיחה וקיום של כל חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים, חוג שלא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה).
 • מספר המקומות בחוגים מסויימים הינו מוגבל וההרשמה אליהם הינה על בסיס מקום פנוי, על כן אנא הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם.
 • יתכנו שינויים במועדי החוגים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.
 • חוגים שמופיעים תחת הלשונית "חוגים פרטיים" הם באחריותו הבלעדית של המפעיל.

תנאי הצטרפות:

 • ההרשמה לחוגים תתבצע אך ורק באמצעות אתר החוגים, כל שנה יהיה צורך בהרשמה מחודשת.
 • שיעור ראשון ייחשב כשיעור ניסיון אך ורק למשתתפים חדשים באותו החוג.
 • משתתף שיצטרף לחוג, יחויב בתשלום מלא, לא הצטרף – לא יחויב כלל.
 • השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום באתר החוגים.

לוחות זמנים וחופשות:

 • מערכת החוגים בנויה על 10 חודשי פעילות (ספטמבר – יוני), למעט חוגים שימשיכו את פעילותם בחודשים יולי ואוגוסט.
 • מצורף לוח חופשות וחגים, יתכנו שינויים בהמשך, עליהם תינתן הודעה בנפרד.
 • מפגש שבוטל ע"י המדריך או ע"י הנהלת הקהילה – יוחזר במועד אחר.

גבייה / תשלומים: 

 • התשלום הינו חודשי (לא בהתאם למס' המפגשים בפועל) והוא כולל חופשות.
 • לחברי הישוב התשלום מתבצע דרך מערכת גביית המיסים של חברי הישוב.
 • משתתפי חוגים שאינם תושבי הושעיה יכולים לשלם בדרכים הבאות:
  1. העברת המחאות ( צ'קים) לפקודת הושעיה לכלל תקופת הפעילות ( דחויים). את ההמחאות ניתן להעביר להנה"חש בהושעיה או לידי מנהל הקהילה.
  2. חתימה על הוראת קבע לטובת הושעיה . – יש להיכנס ל לחשבון הבנק של המשלם. בלשונית העברות לחתום על הרשאה לחיוב חשבון לפי הפרטים הבאים.
  הושעיה. קוד מוסד 29124. בנק הפועלים סניף 576, חשבון-181730. הרשאה על גובה עלות החוג החודשית. את האישור בצירוף מס' ת"ז של המשלם לשלוח להושעיה- 0507645179 או במייל hoshayak@gmail.
  בכל בעיה ניתן להתקשר למנהח"ש- 04-6464223 מירי.
 • לחברי האגודה תינתן הנחה של 15% מעלות החוג.
 • התשלום על חוג הוא תמיד בגין חודש מלא, השתתפות במפגש אחד, מחייבת תשלום על כל החודש, לא יינתנו החזרים / זיכויים בגין אי השתתפות / היעדרות.
 • אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאת המשתתף/ת ממערכת החוגים.
 •  עד ה -31/3/23 ( ט' ניסן תשפ"ג) ניתן יהיה לפרוש מחוג רק באמצעות מילוי טופס פרישה מחוג הנמצא באתר החוגים תחת לשונית טפסים. hoshayak@gmail.com ולאחר קבלת אישור שההודעה התקבלה, בכל מקרה, ייגבה חיוב מלא על אותו החודש. *** לא תתקבל הודעת פרישה ממדריך או בכל דרך אחרת פרט להודעה במייל.
 • החל מה -.1/4/23 לא ניתן יהיה לפרוש מהחוגים. משתתף רשום שלא הודיע על פרישה, יחויב בתשלום חודשי מלא עד ל – 30.6.23(גם אם לא השתתף בפועל).
 • החיוב בעבור השתתפות בחוגים ייעשה בסוף החודש בעבור החודש שחלף.
 • היעדרות בשל מחלה / פציעה שהתמשכה מעל שלושה שבועות – לא תחויב בתשלום באם יוצג אישור רפואי מתאים בו מודגש כי לא ניתן היה להשתתף בפעילות.
 • חולה קורונה יקבל זיכוי על שיעורים בהם נעדר בגין מחלתו.
 • במקרה של סגירת חוג בהנחיית משרד הבריאות, יקבעו מפגשי השלמה על המפגשים שבוטלו.

הסכמה לפרסום צילום:

 • אנו נותנים את הסכמתנו לפרסם באתר האינטרנט היישובי של הושעיה ו/או בפייסבוק היישובי, צילום בו מופיע בננו/בתנו אשר צולם במסגרת השתתפותם בחוג.
 • ידוע לנו כי השימוש שייעשה בתמונות אינו לצרכים מסחריים וכי לא תשולם לנו תמורה כלשהי עבור פרסומן.
 • אנו מאשרים כי ידוע לנו שאנו רשאים לחזור בנו בהסכמתנו שלעיל ולצורך כך עלינו להודיע, בכתב, למנהל   הקהילה hoshayak@gmail.com ולוודא שהודעתנו התקבל
דילוג לתוכן