חוג תלמוד תורה- למוד עם חוויה

קבוצה ימים שעות עלות עלות לחבר אגודה
ה-ו בנים ראשון 16:30-17:15 40 ש"ח
קבוצה ימים שעות עלות עלות לחבר אגודה
ג-ד בנים ובנות ראשון 17:25-18:10 40 ש"ח
קבוצה ימים שעות עלות עלות לחבר אגודה
א-ב חמישי 15:00-15:45 40 ש"ח
קבוצה ימים שעות עלות עלות לחבר אגודה
ה' בנות חמישי 15:50-16:35 40 ש"ח
קבוצה ימים שעות עלות עלות לחבר אגודה
ו' בנות חמישי 17:00-17:45 40 ש"ח

משכן גלעד

לידור דמרי

על החוג

הרשמה לחוג

דילוג לתוכן