תקנון חוגים הושעיה

שנת הפעילות תשפ"ד 2023-2024

כללי:

 • החוגים יפעלו החל מיום ראשון – 3.9.23  י"ז באלול תשפ"ג (אלא אם צוין אחרת) ועד יום ראשון 30.6.24 כ"ד סיון תשפ"ד (אלא אם צוין אחרת).
 • בהסכמת המדריך/ה ובתיאום עם המשתתפים, ישנם חוגים שימשיכו לפעול גם בחודשים יולי ואוגוסט (תמוז ואב).
 • פתיחה וקיום של כל חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים, חוג שלא יצדיק כלכלית את קיומו- המדריך רשאי לסגור (גם במהלך השנה).
 • מספר המקומות בחוגים מסוימים הינו מוגבל וההרשמה אליהם הינה על בסיס מקום פנוי, על כן אנא הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם.
 • יתכנו שינויים במועדי החוגים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.
 • חוגים שמופיעים תחת הלשונית "חוגים פרטיים" הם באחריותו הבלעדית של המפעיל.

תנאי הצטרפות:

 • ההרשמה לחוגים תתבצע אך ורק באמצעות אתר החוגים, בכל שנה יהיה צורך בהרשמה מחודשת.
 • שיעור ראשון ייחשב כשיעור ניסיון אך ורק למשתתפים חדשים באותו החוג.
 • לאחר שיעור הניסיון משתתף שיצטרף לחוג, יחויב בתשלום מלא. משתתף  שלא יצטרף – לא יחויב כלל.
 • השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום באתר החוגים.

לוחות זמנים וחופשות:

 • מערכת החוגים בנויה על 10 חודשי פעילות (ספטמבר – יוני), למעט חוגים שימשיכו את פעילותם בחודשים יולי ואוגוסט.
 • מצורף לוח חופשות וחגים, יתכנו שינויים בהמשך, עליהם תינתן הודעה בנפרד.
 • מפגש שבוטל ע"י המדריך או ע"י הנהלת הקהילה – יוחזר במועד אחר.

גבייה / תשלומים:

 • התשלום הינו חודשי (לא בהתאם למס' המפגשים בפועל) והוא כולל חופשות.
 • לחברי הישוב התשלום מתבצע דרך מערכת גביית המיסים של חברי הישוב.
 • משתתפי חוגים שאינם תושבי הושעיה יחתמו על הוראת קבע – יש להיכנס לחשבון הבנק של המשלם, בלשונית העברות לחתום על הרשאה לחיוב חשבון לפי הפרטים הבאים: הושעיה, קוד מוסד 29124, בנק הפועלים, סניף 576, חשבון 181730. הרשאה על גובה סך עלות כל החוגים החודשית אליהם רשומים כל בני המשפחה.
 • את האישור על הוראת הקבע שמתקבל מהבנק, יש להעלות כמסמך לאתר החוגים בעת ההרשמה או לאחר מכן בכל שלב באיזור האישי.
 • תושב חוץ שלא העלה טופס הוראת קבע לא יוכל להרשם או לרשום את בני משפחתו לחוגים עצמם.
 • תושבי הושעיה שהם חברי אגודה נהנים מ-15% הנחה מעלות החוגים.
 • התשלום על חוג הוא תמיד בגין חודש מלא, השתתפות במפגש אחד, מחייבת תשלום על כל החודש, לא יינתנו החזרים / זיכויים בגין אי השתתפות / היעדרות.
 • אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאת המשתתף/ת ממערכת החוגים.

פרישה מחוג:

 • עד לתאריך 25.3.24 (ט"ו אדר ה'תשפ"ד) ניתן יהיה לפרוש מחוג באיזור האישי בעמוד החוגים שלי
 • בקשת פרישה שתתקבל באתר עד ל-25 של אותו החודש, תכנס לתוקף בחודש העוקב. 
 • הודעת פרישה שתתקבל לאחר ה-25 בכל חודש – תחשב כאילו שהתקבלה בחודש העוקב ולכן גם הוא ישולם במלואו. 
 • לא תתקבל הודעת פרישה ממדריך או בכל דרך אחרת פרט להודעה דרך האתר, הפרישה עצמה תכנס לתוקף רק לאחר אישור משרד החוגים.
 • החל מתאריך 26.3.24-  לא ניתן יהיה לפרוש מהחוגים. משתתף רשום שלא הודיע על פרישה, יחויב בתשלום חודשי מלא עד ל – 30.6.24 (גם אם לא השתתף בפועל).
 • החיוב בעבור השתתפות בחוגים ייעשה בסוף החודש בעבור החודש שחלף.
 • היעדרות בשל מחלה / פציעה שהתמשכה מעל שלושה שבועות – לא תחויב בתשלום באם יוצג אישור רפואי מתאים בו מודגש כי לא ניתן היה להשתתף בפעילות.

הסכמה לפרסום צילום:

 • אנו נותנים את הסכמתנו לפרסם באתר האינטרנט היישובי של הושעיה ו/או בפייסבוק היישובי, צילום בו מופיע בננו/בתנו אשר צולם במסגרת השתתפותם בחוג.
 • ידוע לנו כי השימוש שייעשה בתמונות אינו לצרכים מסחריים וכי לא תשולם לנו תמורה כלשהי עבור פרסומן.
 • אנו מאשרים כי ידוע לנו שאנו רשאים לחזור בנו בהסכמתנו שלעיל ולצורך כך עלינו להודיע, בכתב, לרכזת חוגים hogimhoshaya@gmail.com  ולוודא שהודעתנו התקבלה.

תמיכה ועזרה לשימוש באתר:

 • ניתן לפנות למשרדנו בימים ראשון עד רביעי בין השעות 10:00 עד 14:00 ולקבל עזרה וסיוע טכני בהרשמה לאתר, הרשמה לחוגים, הוספת בני משפחה וכו'.
 • 054-5833275 | adi@custom-sites.com
דילוג לתוכן